+420 491 520 157
ordinace.nachod@medual.cz
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01

Ceník výkonů

POSUDEK 600,- Kč
(ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, ZBROJNÍ PRŮKAZ, ZPŮSOBILOST K VÝKONU PRÁCE, ZPŮSOBILOST K OBSLUZE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, VSTUPNÍ PROHLÍDKA DO ZAMĚSTNÁNÍ, POSUDEK NA ŽÁDOST OBČANA – VZDĚLÁVÁNÍ, SPORT)
PRŮKAZ PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ (na dobu nerčitou) 500,- Kč
PRŮKAZ PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ (na 1 rok) 250,- Kč
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU 200,- Kč
VÝPIS Z DOKUMENTACE 200,- Kč*
POSUDEK BOLESTNÉ 300,- Kč*
OZNÁMENÍ ÚRAZU PRO POJIŠŤOVNU 300,- Kč*
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY 100,- Kč
VYSTAVENÍ NÁHRADNÍHO HLÁŠENÍ DPN 100,- Kč
POPLATEK za vyšetření, vypracování dokumentace do 24 hod. 600,- Kč
KOPÍROVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE – 1 stránka 2,- Kč
ODBORNÁ VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST:
CRP 150,- Kč
TOKS 200,- Kč

* základní rozsah formuláře (obvykle 2 strany). Za každou stranu nad běžný rámec je účtováno 100,- Kč

SLEVY

Důchodcům je poskytována trvalá sleva 50% u posudku k řízení motorových vozidel skupiny 1 (skupiny A a B v řidičském průkazu). Individuální slevy jsou poskytovány studentům zejména ve vztahu k úkonům souvisejícím se studiem a k brigádám.

EKONOMICKY NÁROČNĚJŠÍ VARIANTA PÉČE

Ordinace neposkytuje žádnou péči s ekonomicky náročnější variantou.