+420 728 761 364
ordinace.hronov@medual.cz
Smetanova 387, Hronov, 549 31

AKTUALITY

!POZOR!

Máte-li kašel, zvýšenou teplotu či jiné příznaky nachlazení nechoďte do ordinace! Kontaktujte nás nejdříve na tel. 728761364.

Informace jak se chovat v případě pozitivity na COVID-19 či kontaktu s osobou pozitivní viz. níže (klikněte na celý článek)

1. Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak SMS zprávou od laboratoře, která Váš vzorek vyšetřovala, nebo od svého ošetřujícího lékaře, který Vás indikoval k odběru, nebo od zaměstnanců krajské hygienické stanice (KHS) místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Po zjištění pozitivního výsledku již musíte zůstat v domácí izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma. Telefonicky se spojit s praktickým lékařem, který Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne zjištění pozitivního testu. V případě, že po 10 dnech izolace jste minimálně 3 poslední dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test (výjimku tvoří pracovníci ve zdravotních a sociálních službách). Ukončení Vaší izolace je nutné dát na vědomí zaměstnancům KHS. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, zůstaňte v izolaci a kontaktujte svého praktického lékaře. V návaznosti na pozitivní výsledek budete také kontaktováni zaměstnanci KHS v rámci epidemiologického šetření a budete vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu (2 dny před začátkem zdravotních obtíží až do zjištění pozitivního výsledku). Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (menší než 1,5 m) po dobu delší než 15 minut bez použití roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří osoby ze společné domácnosti, příbuzní, kolegové v práci, účastníci různých společenských akcí, sportovních soustředění apod. Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby. Všechny osoby z připraveného seznamu budou kontaktovány zaměstnanci KHS a další postup bude nastaven dle bodu 2.

2. Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně příslušné KHS (dle Vašeho bydliště), jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů, může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktuje KHS), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontaktu s dalšími lidmi. Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že do 5. dne od rizikového kontaktu musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Elektronickou žádanku na Vaše jméno vystaví zaměstnanci KHS. K tomu od Vás potřebují získat další osobní údaje (bydliště, rodné číslo…). (převzato z www.khshk.cz)

>> Celý článek

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 7-13
Úterý 12-18
Středa 7-13
Čtvrtek 7-13
Pátek 7-13

Bez objednání 8-10 hod., v úterý 13-14 hod.

Detailní rozpis ordinační doby

OBJEDNÁVÁNÍ LÉKŮ