+420 728 761 364
ordinace.hronov@medual.cz
Smetanova 387, Hronov, 549 31

O Nás

MUDr. David Staš

Fotografie Doktor

Promoval jsem v roce 2006 na 1. Lékařská fakultě univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia jsem nastoupil do oblastní nemocnice v Náchodě, kde jsem pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení a následně na Infekčním oddělení až do roku 2008. Poté jsem pokračoval v absolvování odborných stáží, které jsem zakončil atestační zkouškou s všeobecného praktického lékařství. Od roku 2010 pracuji jako všeobecný praktický lékař nejprve v ordinaci v Červeném Kostelci a Náchodě a od roku 2018 jsem převzal ordinaci v Hronově, kde pracuji doposud. Dále jsem 7 let působil jako externí lékař v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a stále externě pracuji na interním oddělení nemocnice v Náchodě.

Helena Vojnarová

Fotografie Sestra

Vystudovala jsem SZŠ v Trutnově jako všeobecná zdravotní sestra. Od roku 1998 jsem pracovala v nemocnici v Náchodě na lůžkovém oddělení chirurgie, pediatrie, porodnice a ambulanci oftalmologie. Od roku 2004 se věnuji práci zdravotní sestry v ordinaci všeobecného praktického lékaře. V rámci celoživotního vzdělávání sester se pravidelně účastním seminářů a jsem držitelkou osvědčení MZČR k samostatnému výkonu zdravotnického povolání.

Ordinace

Fotografie budovy Fotografie ordinace u doktora Fotografie ordinace u sestry Fotografie sálku Fotogtafie Vstupu do budovy