+420 728 761 364
ordinace.hronov@medual.cz
Smetanova 387, Hronov, 549 31

Poskytovaná péče

V naší ordinaci Vám nabízíme komplexní lékařské služby. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a léčíme ho za pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení .

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem
Poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazené ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby. Medual s.r.o. má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami.Preventivní a vstupní prohlídky

Vstupní prohlídka
Po registraci pacienta vždy následuje vstupní prohlídka, jejímž účelem je zjištění vašeho aktuálního zdravotního stavu. Lékař společně se sestrou provede sestavení anamnéz (osobní, rodinná, pracovní, sociální, fyzikální vyšetření ( vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti a krevního tlaku), zkontroluje laboratorní odběry, povinné a doporučené očkování a případně natočí EKG.

Vstupní prohlídka obvykle trvá okolo 45 minut

Na vstupní prohlídku si s sebou prosím připravte:

Po vyplnění registračního formuláře a absolvování vstupní prohlídky bude registrace do naší péče dokončena. Vaši dokumentaci si od předchozího praktického lékaře vyžádáme sami. Vše tedy proběhne automaticky a vy se již o nic nadále nemusíte starat.

Preventivní prohlídka
Nedílnou součástí péče o Vaše zdraví je prevence. Každý dospělý má proto nárok na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře, a to 1x za dva roky. Tato prohlídka stejně jako některá další screeningová vyšetření (např. laboratorní odběry pro zjištění hladiny celkového cholesterolu nebo cukru v krvi) je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Následující tabulka shrnuje všechna vyšetření, na která máte dle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách nárok a v jakém časovém rozmezí.

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
každé 2 roky orientační vyšetření moči
v 18 a ve 30, 40, 50 a 60 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi
v 18 a ve 30, 40 a poté každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
ženy od 25 při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, jinak pro ženám od 45 let každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření, včetně poučení o samovyšetření
ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG
od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za 10 let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
od 50 let každé 4 roky vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi