+420 728 761 364
ordinace.hronov@medual.cz
Smetanova 387, Hronov, 549 31

Přístrojové vybavení

EKG

Fotografie EKG přístoje

Je jednoduché a nebolestivé vyšetření srdeční elektrické aktivity. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. Vyšetření probíhá, že vyšetřovaný leží v klidu na lůžku a pomocí elektrod umístěných na hrudi a končetinách je snímána elektrická aktivita srdce. Toto vyšetření nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce a je důležité k včasnému odhalení srdečního onemocnění.

Glukometr

Fotografie glukometru

Je přístroj k měření aktuální hladiny cukru v krvi. K vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky a výsledek testu je dostupný během několika sekund. Vyšetření slouží k odhalení onemocnění diabetes mellitus („cukrovka“).

QuickRead go

Fotografie QuickRead Go

Tento přístroj je kompaktní, plně automatické zařízení sloužící ke kvantitativnímu a kvalitativnímu měření různých parametrů (popsáno níže) v primární zdravotní péči.

1. CRP
C reaktivní protein (CRP) je bílkovinou, která se v těle zvyšuje hlavně při probíhajícím zánětu, který je bakteriálního původu. Tudíž nám tento test pomáhá při rozhodnutí o léčbě antibiotiky a k posouzení závažnosti zdravotního poškození. K vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky a výsledek je znám do několika minut.

2. INR

INR (International Normalized Ratio) neboli „Quickův test“. Tímto testem zjišťujeme aktivitu protrombinového komplexu a funkčnost vnější části koagulační kaskády. Nejčastěji se používá při testování účinnosti antikoagulační léčby tzv. „ředění krve“ (např. při léčbě Warfarinem). Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve z prstu ruky. Výsledek je znám do několika minut. Každý pacient léčený Warfarinem musí tento test pravidelně absolvovat.

3. FOBT TEST

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení slouží k odhalení malého množství krve ve stolici, které není normálně viditelné. Toto vyšetření slouží k včasnému upozornění na onemocnění probíhající v tlustém střevě. Vyšetření probíhá tak, že v ordinaci obdržíte testovací lahvičku a samotný test provedete doma dle poučení. Následně lahvičku přinesete zpět do ordinace, kde bude následovat okamžité vyhodnocení. Vyšetření hradí všechny pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let se vyšetření provádí každé dva roky. V případě pozitivity testu indikujeme vyšetření tlustého střeva tzv. kolonoskopii.

Pulzní oxymetr

Fotografie pulzního oxymetru Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace a srdečního rytmu. Vyšetřením probíhá nebolestivým přiložením přístroje na prst ruky při kterém zjistíme, jak je krev saturována (nasycena) kyslíkem a jako tepou frekvenci má vyšetřovaný. Vyšetření se provádí při poruchách tepové frekvence či problémech s dechem.

ABMI – přístroj pro měření kotníkových tlaků

Fotografie ABMI

Tento přístroj umožňuje současné měření krevního tlaku na všech čtyřech končetinách najednou. Přístroj měří hodnotu ABI indexu, který označuje průchodnost tepen dolních končetin a upozorňuje na příznaky ischemické choroby dolních končetin („ucpávání či zužování tepen dolních končetin). Vyšetření trvá několik minut a je nebolestivé.

Ambulantní monitorování krevního tlaku – holter

Fotografie holtru

Tímto vyšetřením je měřen krevní tlak pomocí automatizovaného přístroje na paži pacienta každých 15minut až 1 hod (dle naprogramování). Výsledky měření jsou zaznamenávány do malé „krabičky“, kterou má vyšetřovaný umístěnou za pasem. Vyšetření obvykle trvá 24 hodin, je nebolestivé a neomezuje v běžných každodenních činnostech. Vyšetření slouží k posouzení kompenzace pacientu léčených pro vysoký krevní tlak v průběhu celého dne a odlišení skupiny pacientů se zvýšeným tlakem pouze u lékaře tzv. (syndrom bílého pláště).